Úc

Nằm phía Nam bán cầu, nơi được mệnh danh là “Down Under” – “miệt dưới” của bản đồ thế giới. Đất nước trẻ này được rất ngày càng thu hút du học sinh của mọi quốc gia trên thế giới đến học tập và làm việc dài hạn. Giáo dục là một ngành xuất khẩu chính của Úc. Chính phủ Úc đầu tư hàng tỉ đô la mỗi năm để phát triển nền giáo dục Úc và các công trình nghiên cứu của các trường ĐH.

Nền giáo dục chất lượng cao, đồng bộ, các chương trình học tập linh hoạt, đa dạng là nét đặc trưng của Úc.

Sinh viên quốc tế có rất nhiều lựa chọn học tập như khóa học nghề thực tế, lớp dự bị đại học hay chương trình cao đẳng chuyên sâu, khóa chuyển tiếp đại học…để tiếp tục bước vào giảng đường đại học chính quy. Con đường nào cũng nhắm đến lợi ích tối đa cho người học, chẳng hạn như những khóa học nghề trang bị kỹ năng thực hành, các chương trình cao đẳng, chuyển tiếp giúp học tập hiệu quả với thời gian học tập tiết kiệm…Với chính sách khuyến khích nhân tài trong các lãnh vực thu hút nhân lực, Úc cũng đang mở ra cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho những du học sinh quốc tế.